تغییر برای برابری
 

جزوه آموزش چهره به چهره و گروهي

جمعه10 شهریور 1385


اين راهنما به شما اطلاعاتي در زمينه آموزش چهره به چهره مي دهد که مي تواند در کمپين مورد استفاده قرار گيرد. راهنما شامل اطلاعاتي است در مورد اينکه چرا اين روش اهميت دارد، و چه دستاوردي مي تواند به همراه داشته باشد، مديريت مشکلات احتمالي که در کمپين ممکن است بوجود آيد، برنامه ريزي در مورد آموزش و جزيياتي که در کمپين مي تواند براي شما مفيد باشد. به طور کلي انتخاب بهترين و موثرترين روشهايي که در آموزش چهره به چهره مي توان به کار برد به زمينه اي که اين آموزش در آن استفاده مي شود و فرهنگ مردمي که به آنها آموزش مي دهيد بستگي دارد. اين راهنما کمک مي کند نکاتي را که در آموزش اهميت دارد در نظر آوريد، از جمله اينکه در سطوح محلي مردم چگونه تغيير مي کنند (به ويژه با تغييراتي که در خود شما در فرايند اين آموزش ايجاد مي شود). برای تهیه این راهنما کافی است فایل PDF زیر را دانلود کنید.
PDF - 317.6 kb
فایل pdf جزوه آموزش چهره به چهره و گروهي
 

 پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0 |صفحه اول | نقشه ى سايت | قسمت شخصى | SPIP
Sitemap