تغییر برای برابری
 

اطلاعيه: توضيحي از سوي كمپين ”يك ميليون امضاء“

دو شنبه13 شهریور 1385


پس از اعلام كمپين ”يك ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيض‎آميز“ پرسش‎هايي از سوي علاقه‎مندان مطرح شده كه بر آن شديم تا با ذكر چند نكته، برخي جنبه‎هاي مبهم چگونگي كار كمپين را روشن سازيم:

1 ـ مبناي اين كمپين، بر پايه‎ي گفتگو و اقناع شكل‎ گرفته است، بنابراين پايه‎ي اصلي جمع‎آوري امضاء شهروندان، ثبت امضاءهايي است كه در نتيجه‎ي گفت وگوهاي مستقيم با شهروندان (هرچند كوتاه) بر كاغذ (فرم‎هاي مخصوص) انجام مي‎شود. بدين سبب، امضاهاي اينترنتي بيانيه، صرفا به‎منظور اعلام همبستگي با اين كمپين و طرح هرچه بيشتر مسائل حقوقي مندرج در آن در فضاي مجازي است كه نتيجه‎ي آن، پيوستن اعضاء جديد به كمپين است. از اين‎رو در مرحله‎ي بعدي كمپين، براي ارائه‎ي سند امضاءها به مراجع قانونگذاري و هر نوع اقدام بعدي، اعضاي كمپين به اجبار امضاءهايي را مورد استناد قرار خواهند داد كه با امضاء دستي امضاءكننده بر فرم‎هاي مخصوص ثبت شده است. چراكه امضاءهاي صرفا اينترنتي، به‎دلايلي كه هويت امضاءكننده در فضاي مجازي مي‎تواند مغشوش بنمايد، داراي اعتبار كمتري از امضاءهاي ثبت شده بر فرم‎هاي مخصوص هستند، پس ما ناچاريم اين مشكلات را در نظر بگيريم. از اين‎رو از تمام كساني كه امكان امضاء به‎صورت دستي دارند تقاضا مي‎كنيم كه ترجيحا امضاء خود را بر روي فرم‎هاي مخصوص بگذارند تا در سايت.

2 ـ از آن‎جايي كه كمپين يك ميليون امضاء، برمبناي گفت وگو و رضايت و توافق شهروندان شكل گرفته است، از كليه كساني كه مي‎خواهند قدمي در جهت كمك به اين كمپين بردارند تقاضا مي‎كنيم با تاليف و ترجمه مطالب ضروري، نوشتن مقاله و تهيه گزارش‎ها و مصاحبه‎هاي خود، در مطبوعات و رسانه‎هاي ايراني در هر كجاي دنيا، يا هر نوع عملي كه صلاح مي‎دانند و مي‎تواند افزون بر امضاء صرف، به اهداف كمپين و طرح آگاهي حقوقي كه در اين كمپين به آن اشاره شده، ياري رسانند. زيرا گسترش هرچه بيشتر آگاهي از طريق گفت وگو در مورد مشكلات زنان، بن‎مايه‎ي اصلي اين كمپين است. مسلما چنين كارهايي مي‎تواند بيش از يك امضاء به اهداف اين كمپين ياري رساند. در راستاي اين همكاري مي‎توانيد نوشته‎ها، گزارشات و طرح‎هاي ابتكاري خود را براي ايميل سايت كمپين به آدرس:

forequality

ارسال فرماييد تا در سایت کمپین به آدرس:

www.we-change.org

نيز منتشر شود.

3ـ براي بالا بردن هرچه بيشتر اعتبار و صحت امضاءهايي كه به صورت دستي انجام مي‎شود، ما پيش‎بيني كرده‎ايم كه در زير هر صفحه‎اي از فرم‎هاي امضاء (كه در جدول پايين هر صفحه، محلي براي 10 امضاء قرار دارد) نام جمع‎آوري‎كننده‎ي امضاءهاي هر صفحه درج شده باشد. در واقع صحت و سقم امضاهاي هر صفحه به عهده‎ي جمع‎آوري‎كننده‎ي آن خواهد بود و اگر در مراحل بعدي مثلا در مورد صحت يك امضاء، اعتراضي صورت بگيرد و فردي مدعي عدم امضاء خود شود، فرد جمع‎آوري‎كننده كه در زير همان صفحه نام او آمده است، پاسخ‎گو خواهد بود.

4ـ اسامي افراد كه در فرم‎هاي جمع‎آوري امضاء به‎صورت دستي پر مي‎شود تا وقتي به حد نصاب نرسد (يك ميليون امضاء) هيچ كجا منتشر نخواهد شد و در نزد ما محفوظ خواهد ماند. از اين‎رو ما اسامي امضاءكنندگان را به ليست امضاءكنندگان بيانيه اضافه نخواهيم كرد (لازم به يادآوري است كه ليست اوليه امضاءكنندگان بيانيه و حاميان را نيز صرفا براي اعتمادسازي و گرفتن مسئوليت اين كار در فضاي اينترنتي درج كرده‎ايم وگرنه ليست امضاءكنندگان بيانيه تنها پس از جمع‎آوري يك ميليون امضاء درج خواهد شد، هرچند ليست اسامي اعضاي كمپين به‎تدريج و با پيوستن اعضاي جديد، نام‎شان هر ماه يك‎بار به ليست اعضاء در سايت، اضافه و درج خواهد شد).

5ـ تقاضاي ما از كليه‎ مدافعان حقوق برابر و كساني كه به اهداف كمپين اعتقاد دارند آن است كه اگر براي‎شان مقدور باشد بيانيه و سايت كمپين را به‎صورت دائم تا پايان كمپين، در وبلاگ‎ها و سايت‎هاي خود قرار دهند تا افراد هرچه بيشتري به اين كمپين جذب شوند. كار گسترده در سطح ملي (و ميان ايرانيان خارج از كشور) نياز به كمك همه‎ي كساني دارد كه بتوانند از تمام ظرفيت‎ها و امكانات خود در جهت اين كمپين حق‎طلبانه استفاده كنند. براي تبليغ اين كمپين، همان‎طور كه در فضاي غيرمجازي و به‎صورت حضوري به در خانه‎هاي مردم مي‎رويم مي‎توانيم در فضاي اينترنتي نيز به ”خانه‎“هاي افراد مراجعه كرده و از طرق مختلف از جمله لينك دادن در كامنت‎هاي وبلاگ‎ها و سايت‎ها، بهره ببريم.

6ـ باز هم تاكيد مي‎كنيم كه فقط افراد بالاي 18 سال مي‎توانند بيانيه را امضاء كنند چون ما معتقد هستيم كه طبق ”كنوانسيون حقوق كودك“، افراد زير 18 سال، كودك محسوب مي‎شوند و ما مجاز نيستيم و نبايد كودكان را پيش از اين سن، درگير كنيم.

7ـ جدا ساختن بيانيه‎ي حمايتي (براي غيرايرانيان) و بيانيه‎ اصلي (براي همه‎ي ايرانيان در هر كجاي دنيا) به اين دليل صورت گرفته است كه به‎هرحال غيرايرانيان معمولا در مورد در خواست براي تغيير قوانين داخلي يك كشور، فقط نقش حمايتي دارند و نمي‎خواهند به‎طور مستقيم اين‎كار را انجام دهند.

در ضمن منظور از ايرانيان كليه كساني است كه خود را ايراني مي‎دانند، حتي اگر در كشور ديگري به‎دنيا آمده‎اند اما به‎واسطه‎ي داشتن مادر يا پدر ايراني، خود را ايراني مي‎دانند.

8ـ لازم به يادآوري است كه برخي از دوستان، توضيح در مورد كمپين را با بيانيه‎اي كه براي حمايت از سوي غيرايرانيان (به زبان انگليسي) تهيه شده است اشتباه گرفته‎اند. براي آگاهي اين عزيزان بايد بگوييم كه 3 متن انگليسي بر روي سايت وجود دارد: يكي درباره‎ي كمپين است كه توضيحاتي در مورد روش كار و اهداف و... كمپين نوشته شده، ديگري متني است كه براي امضاء‎هاي حمايتي غيرايرانيان اختصاص دارد و سومي نيز ترجمه‎ي انگليسي بيانيه‎ي فارسي است. بنابراين براي غيرايرانيان فقط يك متن براي امضاء وجود دارد و بقيه‎ي متن‎هاي انگليسي، توضيحاتي است كه مي‎توانند آن را بخوانند و با اهداف اين كمپين بهتر آشنا بشوند و بدانند كه چگونه قرار است كارهاي اين كمپين ايراني پيش برود. آدرس متني كه غيرايرانيان مي‎توانند امضاء كنند:

http://www.we-change.org/spip.php?article19

در مورد متن‎هاي فارسي نيز به همين شكل است. ما در سايت، فقط يك بيانيه به فارسي براي امضاء كردن داريم كه در آدرس زير درج شده است:

http://www.we-change.org/spip.php?article11

بنابراين تقاضاي ما اين است كه عزيزان در بخش‎هاي ديگر امضاء نفرمايند. در ضمن به جهت محكم‎كاري، امضاءهاي اينترنتي در لينك بالا به‎وسيله فرستادن يك ايميل به كسي كه نام‎نويسي كرده مورد تاييد قرار مي‎گيرد. يعني پس از اين‎كه افراد، زير بيانيه را به‎صورت اينترنتي امضاء مي‎كنند براي آن‎ها به آدرس ايميل‎شان يك نامه‎ي تاييديه مي‎آيد كه در صورت تاييد آن از سوي امضاءكننده، امضاء ايشان ثبت خواهد شد.

كمپين يك ميليون امضاء

 

 پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0 |صفحه اول | نقشه ى سايت | قسمت شخصى | SPIP
Sitemap